Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

1


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Debie zaprasza mieszkańców na VI sesję RM 30 kwietnia 2015 r. w UMiG o godzinie 15:00
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami Rady Miejskiej.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)uchwalenia zmiany nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. Leśnej w Nowej Dębie,
b)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
c)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
d)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych,
e)zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok,
f)zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie za 2014 rok,
g)określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowite-go zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
7.Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok oraz potrzeby na rok bieżący.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Wolne wnioski i informacje.
10.Zamknięcie obrad.

studio helena reklama

0

1 KOMENTARZ

  1. Jerzy Sudoł zam. Nowa Dęba zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Andrzeja Dudy !!!!!!
    Czyżby jakaś zmiana frontu czy jak zwykle pazerność na kasę???

    0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here