Rząd przyjął projekt tzw. ustawy śmieciowej. Czy będzie taniej?

3

Wprowadzenie rozwiązań, które mają pomóc samorządom obniżyć koszty gospodarki odpadami oraz poprawić sytuację na krajowym rynku gospodarki odpadami komunalnymi to główne cele przejętego 15 czerwca 2021 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje m.in.:  uszczegółowienie kwestii dotyczących udziału w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, indywidualne rozliczanie mieszkańców budynków wielolokalowych, bardziej elastyczne rozwiązania w zakresie selektywnego zbierania czy podwyższenie kar za niewłaściwe postępowanie z odpadami (np. brak odpowiednich zezwoleń). Ponadto przepisy projektu ustawy wprowadzają górny limit opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczanej na podstawie metody „od ilości zużytej wody”.

Najważniejsze rozwiązania

 • Ustalono maksymalną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczanej na podstawie metody „od ilości zużytej wody” w wysokości 7,8% dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe (ok. 150 zł).
 • Podwyższona zostanie maksymalna stawka opłaty za odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych.
 • Uszczegółowienie kwestii udziału właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w systemie gminnym- w określonym terminie będą mogli złożyć oświadczenie o wyłączeniu z ww. systemu.
 • Właściciele nieruchomości rekreacyjno-letniskowych będą mogli rozliczać się z opłaty za odpady komunalne, jak właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli od pojemnika.
 • Minister Klimatu i Środowiska będzie mógł udzielić w drodze decyzji, odstępstwa dla poszczególnych gmin, jeśli chodzi o  sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 • Umożliwione zostanie indywidualne rozliczanie mieszkańców z budynków wielolokalowych z obowiązku selektywnego zbierania odpadów.
 • Wprowadzone zostaną kary pieniężne za gospodarowanie odpadami dla podmiotów, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru.
 • Umożliwiono gminom dopłacanie ze środków własnych do systemu gospodarowania odpadami. Gminy będą mogły skorzystać z tego w sytuacjach nadzwyczajnych, np. wzrostu cen za zagospodarowanie odpadów (brak możliwości pokrycia wszystkich kosztów z pobranych od mieszkańców opłat, konieczność znacznego podwyższenia pobieranych opłat).
 • Wprowadzone zostaną rozwiązania, które usprawnią funkcjonowanie instalacji przetwarzających odpady komunalne:
  • umożliwiono dłuższe magazynowanie odpadów;
  • skrócono czas na podjęcie działalności objętej zezwoleniem z dwóch lat do roku;
  • zniesiono obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Dotyczy to podmiotów gospodarujących odpadami niepalnymi, które nie są odpadami niebezpiecznymi.

Gminy powinny zapewnić w pierwszej kolejności przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów zebranych selektywnie oraz odpadów powstających w procesie sortowania. W efekcie, mniej odpadów powinno trafiać na składowiska, co zmniejszy koszty gminy związane z zagospodarowaniem odebranych odpadów.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym termi

0

3 KOMENTARZE

 1. Ktoś kiedyś dobrze tu pisał – prosimy mpgik o zwiększenie ilość kontenerów na odpad plastikowy! Zbliża się okres letni gdzie zwiększa się zużycie artykułów zapakowanych w ten surowiec, co tym samym powoduje zaśmiecanie osiedli składowanymi obok pojemników butelkami i workami roznoszonymi przez podmuchy wiatru, których oczywiście nikt nie sprząta! Chyba że innym rozwiązaniem będzie większa częstotliwość odbioru tychże odpadów, ale myślę że ekonomiczniej będzie dostawienie po drugim pojemniku?

  +4
 2. Zniesienie obowiązku monitoringu to ukłon w stronę krętaczy, którzy przetwarzają odpady bez zezwoleń albo mieszają np drogie w zagospodarowaniu odpady budowlane z komunalką.

  Kary za prowadzenie działalności bez zezwoleń były też wcześniej ale nie ma tego komu egzekwować. Wiosie nie mają mocy przerobowych a urzędnicy gminni nie mają wiedzy, jakie wałki odwala się w branży i jak je wykryć.

  Możliwość dopłacania przez gminy do interesu to zaprzeczenie założeniom poprzedniej ustawy i furtka dla instalacji do dalszego zawyżania cen.

  Jak zwykle jeden dobry przepis dla obywatela i reszta ułatwień dla rodziny i znajomych królika. Nowy polski wał, yyy znaczy się ład.

  0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here