Polityka

Czy prace na stadionie przebiegają jak należy?

Z tym pytaniem zwracają się do Infonoadeba mieszkańcy Nowej Dęby obserwujący postęp robót modernizacyjnych miejski stadion. Obawy naszych czytelników wzbudza fakt, że były takie...

Zapłacimy więcej za wodę i ciepło

Więcej za korzystanie z wody zapłacą rolnicy, producenci ryb, branża spożywcza i budowlana. W konsekwencji wyższe stawki dotkną portfeli wszystkich Polaków. Rząd pracuje nad nowelizacją...

Urzędy stanu cywilnego będą działać sprawniej

6 lipca Sejm przyjął nowelizację przepisów ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa jest odpowiedzią na prośby kierowników urzędów stanu cywilnego, a jej...

Zmarł Jan Baracz

W dniu 16 lipca 2016 roku, w wieku 69 lat zmarł Jan Baracz - samorządowiec, działacz społeczny. Msza Święta pogrzebowa odbędzie się we wtorek...

Poradnik UOKiK dla korzystających z sieci wodociągowej

Kiedy cena za wodę niskiej jakości powinna być obniżona? Czy mieszkańcy powinni płacić za przyłączenie do sieci wod-kan? Kiedy możliwe jest odcięcie dostaw i rozwiązanie...

Wkrótce nowy most na rzece Dęba

Dobiega końca budowa mostu na rzece Dęba, który połączy ulice Podgórze i Wojska Polskiego w Nowej Dębie. Wprawdzie w niedalekiej odległości od powstającego obiektu jest...

Radni jednomyślnie za abosolutorium

Podczas XXI sesji Rady Miejskiej wszyscy obecni na sesji radni głosowali za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu za rok 2015 dla burmistrza miasta i...

Senat za likwidacją sprawdzianu dla szóstoklasistów

Zgodnie z nowelą od roku szkolnego 2016/2017 zlikwidowany zostanie ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klas VI szkół podstawowych. Oznacza to, że tegoroczni szóstoklasiści byli ostatnim...

Zarząd Powiatu z absolutorium

Podczas sesji w dniu 23 czerwca Radni Powiatu Tarnobrzeskiego po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok, sprawozdaniem finansowym za 2015...