Polityka

Odpadający tynk

25.04.2011r. Stare, szare i brzydkie – tak w skrócie można opisać stan wizualny większości bloków w naszym mieście. Niestety pókico nie zapowiada się by cokolwiek...

Straż Miejska przypomina

  Straż Miejska w Nowej Dębie przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązkach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz z regulaminu utrzymania...

Jak dzisiaj zyskać, by w jutro nie stracić?  

 Kluczowym punktem obrad lutowej Komisji Budżetowej Rady Miasta i Gminy Nowa Dęba było otwarcie przez burmistrza dyskusji nad warunkami ewentualnegozwolnienia z podatku od nieruchomościi...